👍🏻 Kırgızistan’dan bir hasta olan M. Tairova, daha önce sağ lobu alınmış olan tiroid bezinde bir neoplazmın tekrarlaması hakkında bize geldi. Hastanın ellerinde birbiriyle çelişen iki ultrason bulgusu vardı. Doğru tanı koymak için bir takip ultrasonu yapıldı. Sonuç olarak, tiroid bezinin sol lobunda şüpheli düğümlerin varlığı tespit edildi. Prof.

Operasyon Yeditepe Üniversitesi Kliniği’nde başarıyla tamamlandı. Çıkarılan materyaller histopatolojik incelemeye gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda malign nitelikte nodüller saptandı ve hasta radyoiyot tedavisi için nükleer tıp uzmanına yönlendirildi.

Fotoğraflar hastanın bilgisi ve onayı ile yayınlanmaktadır.